يکشنبه, 6 خرداد 1403
  • ساعت : ۱۳:۰۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ 
بازسازی و ترمیم پل و جداره پل سرپل غربی رودسر

۲۰۲۳۱۱۲۶_۱۰۰۶۱۰.jpg۲۰۲۳۱۱۲۶_۱۰۰۶۴۱.jpgimg_20231206_104155.jpgimg_20231206_104220.jpg۲۰۲۴۰۱۰۲_۱۱۱۹۴۳.jpg۲۰۲۴۰۱۱۰_۱۱۵۵۴۴.jpg۲۰۲۴۰۱۱۱_۱۰۲۲۲۴.jpg۲۰۲۴۰۱۱۳_۱۰۱۶۰۲.jpg۲۰۲۴۰۱۱۳_۱۰۱۷۰۷.jpg۲۰۲۴۰۱۱۴_۰۹۵۳۴۵.jpg-5884468747777982010_121.jpg-5884468747777982021_121.jpg

امتیاز :  ۴.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0