چهارشنبه, 9 فروردين 1402
  • ساعت : ۱۲:۲۸:۴۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ 
پروژه رنگ آمیزی پل های سطح شهر
در راستای زیبا سازی پل های سطح شهر و بهبود وضعیت این پل ها عملیات بهسازی ، زنگ زدایی و رنگ آمیزی با هدف زیبا سازی سیمای شهری و افزایش دوره بهره برداری این پل ها در حوزه بهبود کیفی و ترافیکی منطقه صورت می گیرد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0