Thursday, July 25, 2024
  • time : 13:10
  • Date : Thu May 02, 2024
آغاز عملیات اجرایی پروژه پیاده راه پارك ملت
شهردار رودسر با اعلام این خبر گفت : عملیات اجرایی این پروژه با هدف ایجاد تفرجگاه تفریحی ورزشی به مساحت 4500متر مربع در حاشیه رودخانه کیارود و در ضلع شمالی پارک ملت آغاز گردیده است . مهندس مازیار صفایی اصلی افزود : اجرای سنگ فرش ، نور پردازی ، مبلمان شهری و فضای سبز در این پروژه پیش بینی شده است . وی تصریح کرد با توجه به اینکه بخشی از این پروژه در مجاورت رودخانه کیارود می باشد طول مسیر رودخانه پس از رعایت حاشیه امن نرده گذاری خواهد شد . گفتنی است این پروژه از جنب پل خیابان 72 تن آغاز و پس از گذر از ضلع شمالی پارک ملت به خیابان شهدای گمنام متصل خواهد شد .

3.jpg


2.jpg


1.jpg

Average :  5.00 |  Submitted :  1

Tags

    6.1.7.0
    V6.1.7.0