Thursday, July 25, 2024
  • time : 10:58
  • Date : Wed Jan 17, 2024
آغاز عملیات اجرایی پروژه لوله گذاری نهر و تعریض خیابان هجرت
مهندس مازیار صفائی اصلی شهردار رودسر با اعلام این خبر گفت : این پروژه با هدف تامین معبر استاندارد برای تردد بخشی از حجم خودروهای عبوری از خیابان شهدا و روان سازی بار ترافیکی این خیابان ، افزایش ایمنی تردد خودروها در خیابان هجرت ، دسترسی بهتر به محلات بخش شمالی شهر و نیز بهسازی نهر کشاورزی ، تعریف و عملیات اجرایی آن از پایان دیماه سال جاری آغاز می گردد . وی بیان داشت : این پروژه نقش بسزایی در تامین زیر ساخت معابر شهری خواهد داشت که معبر تعریض شده از بهار سال آینده به شبکه معابر شهر رودسر افزوده خواهد شد.

-5850606882018934888_121.jpg-5850606882018934890_121.jpgimg_20240117_090100.jpgimg_20240117_095845.jpg

Average :  5.00 |  Submitted :  1

Tags

    6.1.7.0
    V6.1.7.0