Friday, January 27, 2023
  • time : 13:57:7
  • Date : Tue Jan 24, 2023
اجرای پروژه فرش موزائیك پیاده روی جنب میدان قائم شهرك شهید انصاری
این پروژه به متراژ 260 مترمربع در راستای بهسازی و زیبا سازی معابر شهری و همچنین تسریع و تسهیل در عبور و مرور عابران پیاده در جهت جلب رضایت شهروندان اجرا گردید.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.2.0
    V5.7.2.0