Friday, January 27, 2023
  • time : 13:18:20
  • Date : Sun Jan 22, 2023
بهسازی و نوسازی ایستگاه تاكسی مسقف در میدان شهرداری
این ایستگاه به منظور خدمات رسانی هرچه بهتر به شهروندان و رانندگان تاکسی شهری با هدف جلب رضایت شهروندان و ایجاد چشم اندازی زیبا از معابر در مرکز شهر صورت گرفت.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.2.0
    V5.7.2.0