پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

منشور اخلاقی
 

 

کارکنـان شهـرداری رودسـر

1.       کارکنان شهرداری رودسر:

با ایمان به اراده خداوند متعال و در جهت کسب رضایت حق تعالی و حفظ منافع عموم به ارائه خدمات به شهروندان پرداخته و جلب رضایت آنان را سرلوحه امورخود قرار می دهند.

2.      کارکنان شهرداری رودسر:

 

بر این باورند که شهروندان، متولیان واقعی شهرند، و از این رو حضور آنان  در شهرداری را مغتنم می شمارند.

3.      کارکنان شهرداری رودسر:

با رعایت نظم، آراستگی، وقت شناسی، مسئولیت پذیری و با رعایت ادب، نزاکت عدالت و انصاف آماده پذیرش شهروندان در شهرداری می باشند.

4.      کارکنان شهرداری رودسر:

 

باور دارند که عزت، احترام و تکریم مراجعان از مهم ترین مسئولیت آنان است و تمام تلاش خود را معطوف حفظ شخصیت و جایگاه شهروندان در فرآیند ارتباطات متقابل مینمایند

5.      کارکنان شهرداری رودسر:

 

انجام امور شهروندان را در کوتاهترین زمان ممکن ضروری دانسته و کوشش خواهند نمود تا از اتلاف وقت انان در شهرداری جلوگیری نمایند

6.      کارکنان شهرداری رودسر:

مصمم هستند تا امکانات و تسهیلات لازم را برای آسایش و آرامش و استقرار شهروندان در فضای مناسب اداری اختصاص داده و خدمات خود را با کیفیت مطلوب و به شیوه ای مناسب و نوین در اختیار انان قرار دهند.

7.     کارکنان شهرداری رودسر:

 

خود را موظف می دانند تا در حوزه فعالیت خود هرگونه اطلاعات و توضیحات کافی مورد نیاز شهروندان را به سرعت و با توجه به مقررات برای آنان فراهم آورند. 

8.      کارکنان شهرداری رودسر:

 

بر این اعتقاد می باشند که مبنای ارزیابی فعالیت آنان جلب نظرات و میزان رضایت شهروندان است، از این رو با ایجاد تمایلات مثبت به کار و متناسب با نوع فعالیت به تلاش مجدانه و صادقانه در شهرداری رودسر می پردازند. 

9.      کارکنان شهرداری رودسر:

 

استقبال خود را از انتقاد و پیشنهادات شهروندان در کلیه مصادیق امور شهرداری اعلام و در جهت ارج نهادن به نظرات مردم، از آن به عنوان زمینه ساز رشد و ارتقاء خدمات شهرداری استفاده مینمایند. 

 


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0