جمعه, 28 مرداد 1401
  • ساعت : ۱۰:۱۳:۱۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ 
آسفالت كوچه نماز (روبروی مسجد فاطمیه چافجیر)

آسفالت کوچه نماز (روبروی مسجد فاطمیه چافجیر) به همت کارکنان واحد عمران شهرداری رودسر

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0