جمعه, 28 مرداد 1401
  • ساعت : ۸:۵۶:۳۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ 
نصب ایستگاه مسقف تاكسی چافجیر

نصب ایستگاه مسقف تاکسی چافجیر توسط همکاران واحد اجرایی شهرداری رودسر.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0