دوشنبه, 26 مهر 1400
  • ساعت : ۱۱:۲۱:۴۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ 
تبریك روز كارگر توسط مهندس زنده دل شهردار رودسر واعضای محترم شورای شهر

دیدار صمیمانه شهردار رودسر مهندس زنده دل و اعضای محترم شورای شهر با پاکبانان و کارکنان خدماتی شهرداری بمناسبت روز کارگر

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0