چهارشنبه, 22 مرداد 1399
  • ساعت : ۸:۴۲:۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ 
تجلیل از مهندس زنده دل شهردار رودسر به مناسبت روز شهردار توسط همكاران شهرداری.

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0