Tuesday, September 21, 2021
  • time : 8:20:2
  • Date : Sat Aug 14, 2021
مهندس مازیار صفایی با 5 رای اعضای شورای شهر، شهردار رودسر شد

مهندس مازیار صفایی با 5 رأی اعضای شورای شهر، شهردار رودسر شد

در دومین جلسه ی شورای شهر از بین 10 گزینه ی مطرح شده، با نظر شورا دو گزینه جهت ارائه برنامه ها در دفتر شورای اسلامی شهر رودسر حضور پیدا کرده که پس از ارائه برنامه ها و رأی گیری مهندس مازیار صفایی به عنوان شهردار رودسر انتخاب شد.  

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.2.0
    V5.7.2.0