سه‌شنبه, 23 مهر 1398
           

عنوان : مهر آیین تجلیل از شركت كنندگان طرح پاكبان محرم رودسر

مهندس زنده دل شهردار رودسر در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از مشارکت انجمنهای حامی محیط زیست از این طرح گفت : شهرداری رودسر تا پایان سال طرحهای مشابه ای را به اجرا در خواهد اورد که در همه آنها از ظرفیت حامیان محیط زیست بهره خواهد برد.

طرح پاکبان محرم رودسر با مشارکت انجمنهای حامی محیط زیست و شهرداری رودسر با هدف ترویج فرهنگ تفکیک و کاهش تولید زباله در ایام محرم برگزار گردید.

در این طرح پنج گروه از انجمن حامی محیط زیست و بسیاری از مردم فهیم رودسر با شهرداری رودسر مشارکت نمودند.پورتال شهرداری و شورای اسلامی شهر رودسر