سه‌شنبه, 23 مهر 1398
           

عنوان : حضور مهندس زنده دل به همراه جمعی از مسئولین شهرستان رودسر در مراسم زنگ مهر و مقاومت به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در دبستان شاهد بخت شكوهی

پورتال شهرداری و شورای اسلامی شهر رودسر