يکشنبه, 4 فروردين 1398
           

عنوان : آموزش طرح تفكیك زباله از مبدا توسط پرسنل واحد مدیریت پسماند به تعدادی از دانش آموزان مقطع ابتدایی مدرسه حیدر پور گیشاكجانبازگشت           چاپ چاپ      نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 
پورتال شهرداری و شورای اسلامی شهر رودسر